Úvod

Vítam všetkých pri už šiestom ročníku bojovky Hmly Vrchoviny. Aj tento ročník sa prenesieme ďaleko na východ od Aglarnonskej ríše, na Fučiminavajskú planinu. Tento rok do tejto prenádhernej krajiny zavítala kríza. Viac sa dozviete z listu cisára priateľovi Františkovi z Prázdnych Rečí

Na iných akciách nezažijete toto:

 • Nový spôsob bojov – vždy 2 strany bojujú na bojisku vo forme niekoľkých stretov, po čase sa mení ako súper, tak bojisko. Hra je dynamická a nemá hluché miesta;
 • Vyrovnané strany – hráči sa neprihlasujú do konkrétnej strany. Strany budú rozdelené priamo na mieste podľa toho, kto skutočne prišiel. Samozrejme je možnosť prihlásiť sa ako skupina o max 5 členoch, ktorú nerozdelíme. Nebudete drvení početnou prevahou iba kvôli tomu, že niektorí kamaráti ostali doma;
 • Vyrovnané boje – po prehratom strete porazení dostanú drobnú hernú výhodu, takže výsledok bojov bude nejasný až do konca;
 • Absencia štítov – nevzniknú zaseknuté štítové hradby;
 • Nočná hra – stanťe sa vražedným tieňom v temnej noci;
 • Jedlo – obed a večera v rámci vstupného;
 • Bohatý sprievodný program,

a ďalšie..

Pre všetkých záujemcov odporúčam prečítať pravidlá a registrovať sa čím skôr, aby sa Vám ešte ušlo miesto :).

Be Sociable, Share!

2 Responses to Úvod

 1. Ahoj, Neat príspevok. Tu sa problém spolu s webstránky v internet explorer,
  mája teste toto? IE stale je trhh leader a veľký prvku ľudia prechádzať nádherný písanie vďaka tohto problému.

 2. gukupak6 says:

  Som re1d, že che1peš vfdznam pojmu – ľudia. Aj deti sfa totiž ľudia, a majfa pre1vo, aby sa v rodinnom prsoertded mohli učiť o vzťahu medzi mužom a ženou, rodine a potomkoch, ako aj všetkom, čo s tfdm suvised.Majfa aj pre1vo na ochranu pred diskrimne1ciou, a diskrimine1ciou by bolo, ak by sa im pre ze1ujem menšiny upieralo pre1vo na život v bežnej rodine.Denne videdm, ako sa deti doke1žu tre1piť, lebo rodina je bez otca, mamy … a nechcel by som riešiť, keď sa budfa tre1piť ote1zkami, prečo oni majfa dvoch tatkov, ale spolužiak mamu a otca, alebo ote1zkou, ako sa tatkovi narodili a podobne.A predrodne9 ze1kony ? Homosexue1lna menšina sa často ure1žala na tvrdenie, že homosexualita je choroba, či geneticke1 porucha … spoločnosť akceptovala, že ich spf4sob života vo vzťahu je bežnfdm, avšak … napredklad umele9 oplodnenie je prioritne určene9 pre pe1ry, ktore9 pre rf4zne zdravotne9 obmedzenia nemf4žu splodiť potomka. A keďže homosexue1li si vynfatili akceptovanie, že ich spf4sob života nie je prejavom choroby, do tejto skupiny nepatria.Svojho času niekto argumentoval, že neplodnosť je porucha, a teda ak nemf4žu adoptovať deti homosexue1li, nemali by mať tfato možnosť ani ľudia, ktored nemf4žu splodiť dieťa. A argumentova štatistikou, v ktorej akosi zabudol uviesť, že neplodnfdch pe1rov v re1mci heterosexue1lnej popule1cie je niečo okolo 3%, ale v predpade homosexue1lneho vzťahu je nemožnosť splodenia potomka spolužijfacim pe1rom 100% … a to sfa tie predrodne9 ze1kony – nepodporuj to, čo nie je prednosom pre spoločnosť.

Pridaj komentár