Základné pravidlá

Pravidlo č.1 : Pravidlá treba poznať a dodržiavať.

Pravidlo č.2 : Organizátor má VŽDY pravdu, a slovo organizátora je pravidlom.

Pravidlo č.3 : Organizátor si vyhradzuje právo za porušenie pravidiel vylúčiť účastníka hry bez nároku na odvolanie a vrátenia účastníckeho poplatku.

Pravidlo č.4 : Neopatrná manipulácia so zbraňou a zbrojou je na vlastnú zodpovednosť alebo zodpovednosť zákonného zástupcu.

Pravidlo č.5 : Neohrozovať ostatných nedbalosťou, porušovaním pravidiel, neoboznámením so závažným stavom vecí, či neoboznámením s potenciálnymi hrozbami – v prípade ich naplnenia okamžite ukončite boj do ich odstránenia.

Pravidlo č.6 : Prísny zákaz pred a počas akcie používať omamné, psychotropné a povzbudzujúce látky, medzi ktoré patrí aj ALKOHOL.

Pravidlo č.7 : Nešermovať na nebezpečných miestach (strmý svah, skalnaté podložie, bažiny a korene stromov a podobne) a ani nezatláčať oponenta na tieto miesta. Neútočiť na protivníka na zemi. Hráč je povinný upozorniť svojho oponenta na nebezpečné miesta nachádzajúce sa v jeho blízkosti.

Pravidlo č.8 : a) Bodanie je prísne zakázané, seky sú povolené iba na zásahovú zónu a ich intenzita by mala byť primeraná oponentovi a ľudskosti. Každý úder by mal mať aspoň 45 stupňový náprah a dopad by mal byt tlmený. (Na hre sa budú vyskytovať špeciálne postavy, ktoré budú mať povolené bodať, ale to len so zbraňou na to uspôsobenou. Týchto spoznáte tak, že budú patrične označení oranžovou fáborkou.
b) Je zakázané strieľať z luku na kohokoľvek vo vzdialenosti menšej ako 2 metre od strelca.

Pravidlo č.9 : Toto nie je nijaký stret pamätníkov vikingských nájazdov, takže všeobecný zákaz berserkrov a im podobných šialencov (Aragorn a jemu podobní). T.z. zákaz správania sa ohrozujúceho ostatných a v konečnom dôsledku aj seba.

Pravidlo č.10 : Priniesť si so sebou športového ducha a zmysel pre fair play, i tieto pravidlá, uložené v mozgu, nakoľko pred hrou bude kontrola ich znalostí a hráči ktorí ich nebudú ovládať nebudú pustení do hry.

Pravidlo č.11 : Na hre platí kostýmová povinnosť – je potrebné prísť v kostýme vyhovujúcom príkladom z pravidiel. Rovnako je potrebné splniť všetky normy pre povolené zbrane. Výnimky dohadujte dopredu s organizátormi, ináč sa vám môže stať, že nebudete pripustení do hry.

Pravidlo č.12 Všetky nedostatky (pred i počas akcie) a závažné udalosti (počas akcie) oznámiť orgom.

Be Sociable, Share!

Pridaj komentár